Homemakers Project

No Place Like Home

No place like home

No place like home

In this clip several professionals share the idea that the home has to be a pleasant and safe place to live. I should be a place you love to come home to, where you can relax and feel at ease.

Taking care of the home creates a calm atmosphere.

In this clip several professionals share the idea that the home has to be a pleasant and safe place to live. I should be a place you love to come home to, where you can relax and feel at ease.

Taking care of the home creates a calm atmosphere.

Aquests vídeos formen part d´un projecte internacional nascut a Londres (Home Renaissance Foundation) i Roma (Fontana Nuova) i que té com a finalitat que es reconegui el valor del treball domèstic necessari per a crear llar, promoure aquest treball, reconèixer que es necessita formació per a realitzar-lo i recolzar aquelles persones que opten lliure i professionalment pel treball de la llar tot i la pressió social contraria.