2 a 6 anys

L’esforç

Avui en dia es parla molt d´educació en valors. Tots volem aquesta educació pels nostre fills perquè, qui no vol que el seu fill sigui ordenat, sincer, obedient, treballador…? Tots els pares ens agradaria tenir fills amb aquests valors i que, a més, no sols fossin ordenats, sincers… perquè nosaltres ho manem sinó perquè aquests valors formen ja part de la seva personalitat, han quedat arrelats.

Però aconseguir-ho no és fàcil: requereix un plantejament inicial per part nostra i tenir clar quin projecte volem per a cada fill, conèixe´ls bé per poder exigir, motivar i treure el millor de cada un d´ells.

Com ho podem fer? Què requereix de tots nosaltres tenir un projecte, complir-lo, fer-lo vida? Primer de tot FORTALESA per anar nosaltres pel davant, per ser un exemple pels nostres fills, perquè no podem exigir allò que nosaltres no vivim. I això no és fàcil perquè la cultura que avui ens envolta ens porta a la vida fàcil (aprimar-se en una setmana, aprendre anglès sense esforç…).

La fortalesa és també la més important de les virtuts i necessària perquè es visquin totes les altres, però és la més oblidada i la que menys importància li donem quan els nostres fills són petits, perquè, quin pare és capaç d´ exigir del seu fill, tan petit, fràgil i tendre, que porti ell la seva motxilla, que esperi un moment a beure o menjar, que sigui fort i no es queixi quan és fa mal, que mengi la verdura que no li agrada gens…? Però allò que de petits no s´ha viscut, de grans és mes difícil que es visqui, requereix més esforç.

Hem de ser conscients de l´ autèntica capacitat dels nostres fills en cada una de les seves etapes de la vida per poder exigir i ajudar-los a créixer. Tal com diu Jeroni de Moragas, “ deixar ser nen al nen és tot el contrari d´anquilosar la infància en una de les seves etàpes. Deixar ser nen al nen és procurar que cada dia ho sigui una mica menys. No és correcta l´actitud de aquells pares que, estalviant al seu fill tot esforç, tota privació, tot dolor i patiment, l´immobilitzen en etapes de la seva infantesa que ja haurien d´ haver superat”.

Ser capaços d´estar pel damunt d´allò que em ve de gust, del que m´agrada, facilita escometre totes les situacions i les empreses que els nostres fills es proposin. Ser forts és viure amb autenticitat.

Montse Font
Master en matrimoni i família
Llicenciada en dret