2 a 6 anys

Importància d’una bona adquisició del llenguatge

Els primers pensaments i fins i tot el mateix hàbit de pensar s´adquireixen gràcies a l’educació i a l’experiència viscuda des del naixement, conformant d´aquesta manera la pròpia personalitat al llarg de la nostra existència. La primera comunitat educativa és la família, i per tant en ella recau la primera responsabilitat per desenvolupar aquesta capacitat cognitiva que necessita per al seu correcte desenvolupament una dimensió social.

Aprendre un llenguatge concret, no vol dir aprendre només uns sons o unes paraules, amb el llenguatge s´aprèn una manera de viure i de veure les coses. Per tal raó, és de cabdal importància que eduquem als nostres fills a desenvolupar un pensament crític fonamentat en un llenguatge acurat que els permeti materialitzar de la millor manera un pensament. Significa crear un marc de referència que ajudarà als nostres fills o als nostres alumnes a concretar una idea. És important evitar els infantilismes en el seu vocabulari, parlar amb diminutius o parlar amb simbolismes, doncs no els ajuda a associar la paraula amb la imatge real.

Crear un clima d´afectivitat, adaptat a les necessitats del moment, els beneficiarà per poder recordar experiències de manera més duradora, facilitant-los la seva expressió lingüística. Poder compartir experiències amb altres companys és quelcom enriquir els propis pensaments i maneres de ser ajundant-los a créixer de manera integral. En aquest sentit podem dir que compartim els nostres pensaments amb altres persones perquè també compartim amb ells el llenguatge encara que no veiem una realitat de la mateixa manera.

Per tal d´oferir als nostres fills la possibilitat de parlar de manera adequada cal fer primer un treball previ de l´aparell fonador (boca, paladar, dents, llengua) aconseguint que tingui la tonicitat correcta per evitar possibles problemes posteriors de pronunciació. Cal anar retirant-los aquells objectes com el xumet o el propi dit en les edats correctes , així com donar-los una alternativa al consum de llet amb biberó o alletament matern en edats més avançades. Com a pares és possible que ens sembli dificultós tot aquest procés, fins i tot tenir la sensació que els estem tractant com adults però cal donar una resposta madura a les grans possibilitats que els nostres petits tenen.

Ana Zamorano
Mestra d´educació infantil
Coordinadora acadèmica d´Avantis