Homemakers Project

Homemakers Project – FR Trailer

Homemakers Project - ES Trailes

Homemakers Project - ES Trailes

Un professeur universitaire, un politicien, un enseignant, un guru de management… qu’est-ce qu’ils ont en commun? Pour le Homemakers Project ils se sont réunis pour partager leurs réflexions sur le rôle du travail du foyer dans leurs vies et l’impacte que cela aura sur le futur de la société.

Un professeur universitaire, un politicien, un enseignant, un guru de management… qu’est-ce qu’ils ont en commun? Pour le Homemakers Project ils se sont réunis pour partager leurs réflexions sur le rôle du travail du foyer dans leurs vies et l’impacte que cela aura sur le futur de la société.

Aquests vídeos formen part d´un projecte internacional nascut a Londres (Home Renaissance Foundation) i Roma (Fontana Nuova) i que té com a finalitat que es reconegui el valor del treball domèstic necessari per a crear llar, promoure aquest treball, reconèixer que es necessita formació per a realitzar-lo i recolzar aquelles persones que opten lliure i professionalment pel treball de la llar tot i la pressió social contraria.