Homemakers Project

Home, a Vital Enterprise

Home, a Vital Enterprise

Home, a Vital Enterprise

Aquests vídeos formen part d´un projecte internacional nascut a Londres (Home Renaissance Foundation) i Roma (Fontana Nuova) i que té com a finalitat que es reconegui el valor del treball domèstic necessari per a crear llar, promoure aquest treball, reconèixer que es necessita formació per a realitzar-lo i recolzar aquelles persones que opten lliure i professionalment pel treball de la llar tot i la pressió social contraria.