Josep Manuel Prats

Josep Maria Prats

Pare de família i President de la Fapel

Els pares i mares som els primers responsables de l’educació dels nostres fills i filles, i hem de poder escollir amb llibertat i en igualtat de condicions l’educació que vole per a ells. Només amb informació i amb formació, només amb diversitat i pluralitat es pot exercir aquesta llibertat, que des de la Fapel volem per a tots els pares i mares. Us convido a visitar i remenar força aquesta web, per tal que sigui un lloc on totes les famílies de Catalunya puguin disposar d’aquesta informació i formació per exercir cada dia millor el seu dret i el seu deure d’educar les futures generacions de Catalunya.
Enhorabona a l’escola i vosaltres les famílies per aquesta iniciativa, i també per la responsabilitat que entomeu per tal que moltes altres escoles de Catalunya puguin prendre patró per fer de la família el centre de l’educació.

Josep Maria Prats
Josep Maria Prats