Matrimoni

Discurso del Santo Padre Francisco

El Papa Francisco Saludando

Pel seu interés i la seva bellesa us posem l´enllac del discurs complert del papa a la Jornada Mundial de la Família. Segons els Sant Pare, els cristians es casen sacramentalment perquè son conscients que necessiten la gràcia, no per a guarnir la vida sinó per a fer-los forts, per a fer-los coratjosos i poder seguir endavant! sense aïllar-se, sempre junts!

Discurso del Santo Padre Francisco