2 a 6 anys

Català, castellano, english… Tot a la vegada?

Moltes vegades els pares es plantegen el dubte si serà òptim que els seus fills aprenguin des d´edats molts primerenques més d´un idioma a la vegada, en el cas d´Avantis, català, castellà i anglès; preocupant-se per qüestions com, li dificultarà el desenvolupament de la seva llegua materna?, no es confondrà amb els tres idiomes?, sabrà discriminar les paraules en cada llengua? És cert que l´estudi de dues o més llegues simultànies pot endarrerir entre 3 a 6 mesos l´assimilació correcta del seu aprenentatge donat que les connexions que s´estan establint són més complexes pel fet d’aprendre més d´un idioma, però aquesta diferència desapareix a partir dels 3- 4 anys. Per tant, no hi ha raó per a no oferir als nostres alumnes la possibilitat d´enriquir la seva intel·ligència lingüística. En famílies on els pares parlen cadascú una llengua, és recomanable que es dirigeixen al seu fill en l´idioma propi, sempre i quan sigui llengua materna, per tal d´oferir-li una òptima pronunciació.

La nostra escola creu que el període ideal per l’aprenentatge d´una segona o tercera llengua va des dels 0 als 3 anys doncs és un moment òptim per potenciar les connexions neuronals, donat que el cervell té una plasticitat superior que en edats més avançades. Els nadons saben diferenciar per l´entonació les diferents llengües que escolta la seva oïda. Cal saber que des de que un infant neix està genèticament preparat per aprendre més d´un idioma, el seu cervell és molt permeable i la seva oïda està oberta per escoltar tot allò que el món li ofereixi, per tant estem desaprofitant una capacitat innata del ser humà sino oferim alternatives lingüístiques més plurals. Al néixer tenen milions de cèl·lules que controlen el llenguatge i que formen unes carreteres sobre les quals caminaran els aprenentatges posteriors que facin, tanmateix poden aprendre de manera intuïtiva, evitant el procés de traducció d´un idioma a altre.
El bilingüisme te moltes avantatges doncs permet augmentar la capacitat d´atenció, distingir allò que és important d´aspectes trivials, millorar la seva concentració, augmentar la memòria, reforçar coneixements apresos en altres llengües… entre altres. Els alumnes que aprenen més d’una llengua es veuen en la tessitura d´haver de resoldre problemes fora de la seva zona de confort normal, és a dir, crear estratègies per donar resposta a situacions que no formen part de la seva quotidianitat, desenvolupant habilitats de pensament crític en les primeres edats. L´exposició del nen a altres cultures, a diferents valors, a nous dissenys de llenguatge i formes d´expressió dóna una visió àmplia de la interculturalitat, de la tolerància…..en definitiva de la riquesa de la multiculturalitat.

Ana Zamorano
Mestra d´educació infantil
Coordinadora acadèmica d´Avantis